Národní památkový ústav: Srp a kladivo nepatří na pomník v Brně-Králově Poli

Rada města Brna v červnu podala žádost na ministerstvo kultury o zrušení prohlášení pomníku za kulturní památku, aby tak „zastupitelé mohli rozhodnout podle svého vědomí a svědomí o tom, jak má památník vypadat“. Již tehdy ale mluvčí ministerstva Jan Cieslar upozornil, že město může srp a kladivo odstranit i v případě, že pomník zůstane památkou.

V odpovědi na žádost Martina Kyseláka se Národní památkový ústav ztotožnil s odborným stanoviskem Vojenského historického ústavu v Praze, které doporučuje umístit na pomník pouze prostou rudou hvězdu. V dokumentu doslova stojí: „NPÚ ÚOP v Brně požádal o odborné stanovisko Vojenský historický ústav v Praze. Odpověď ze 17. 9. 2008 nám byla doručena 2. 10. 2008. Dne 3. října 2008 jsme kopii tohoto stanoviska odeslali na Magistrát Města Brna, Odbor památkové péče s informací, že tento názor je pro nás akceptovatelný.“

K odstranění symbolů srpu a kladiva se dále souhlasně vyjádřili odborníci z akademie věd, ministerstva obrany i zahraničí.

Výzvu „Ne novým symbolům staré totality” na adrese www.poctapadlym.cz již podepsalo už téměř 1500 lidí a vyjádřilo tak nesouhlas s umístěním komunistických symbolů srpu a kladiva na pomník v Brně-Králově Poli.

V Brně-Králově Poli 4. září 2009.

www.poctapadlym.cz

Zpět na hlavní stránku