Protest proti srpu a kladivu má už přes 800 podpisů

Proti jsou brněnští intelektuálové, Josef Mašín, umělci Petr Sís či David Černý

Dnes ráno odevzdal autor výzvy „Ne novým symbolům staré totality!“ na brněnském magistrátě žádost primátoru Onderkovi s 800 podpisy, aby zastavil instalaci symbolů mezinárodního komunismu na pomník Rudé armádě v Brně-Králově Poli.

Město tam přes nesouhlas historiků, ministerstva zahraničí i české armády chce do 26. dubna 2009 umístit symboly srpu a kladiva, které zaměňuje s vojenskými symboly. Svůj záměr město opírá o dva znalecké posudky, které vypracoval důchodce a zaměstnanec JAMU v Brně, oba bez vysokoškolského vzdělání alespoň magisterského stupně. Navíc jsou oba znalci jmenováni soudními znalci v jiném oboru než je heraldika, vexilologie nebo faleristika, což jsou pomocné historické vědy popisující znaky a symboly.

V roce 2006 navrhl brněnskému magistrátu obnovit na pomníku v roce 1990 odstraněné symboly mezinárodního komunismu člen Městského výboru KSČM v Brně Aleš Kopka, který je v brněnské komunistické straně zodpovědný za propagaci komunismu. Jeho firma následně vyhrála zakázku magistrátu a v roce 2007 na pomník Rudé armádě symboly vytesala. Po jejich svévolném odstranění R. Pelánem magistrát trvá na navrácení symboliky. Podle historika Pavla Palečka je symbol srpu a kladiva stejným symbolem jako hákový kříž.

Nadregionální ohlas výzvy spatřuje její autor M. Kyselák ve faktu, že se k ní připojily osobnosti z celé České republiky a ze zahraničí. Mezi podepsanými je také Josef Mašín, který se prostřílel do Západního Německa na počátku 50. let nebo autor plastiky Entropa umělec David Černý.

Z brněnských intelektuálů se za výzvu postavili historik docent Jiří Pernes, profesor Petr Oslzlý z JAMU, profesor Petr Osolsobě a docent Jiří Voráč z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a řada dalších. Mezi signatáři je i několik diplomatů, například bývalý velvyslanec ve Vatikánu dr. František X. Halas, spisovatelé Jiří Kratochvil, Ota Ulč, Miroslav Kasáček či Josef Škrábek a několik duchovních, mj. katolický kněz Marek Vácha.

Zřejmě ve světě nejznámější rodák z Brna-Králova Pole, ilustrátor Petr Sís, poslal ze svého turné po USA do Brna následující vzkaz: „Jsem proti všem symbolům totality a stupidity. Připomínají utrpení mnoha generací. Slzy a okovy. Hákový kříž, srp a kladivo nemají v současnosti místo. Musíme se soustředit na budoucnost.“

Proti instalaci symbolů komunistického násilí se jednoznačně vyslovil také královopolský farář páter Josef Jahoda - pomník Rudé armády totiž leží v parku u kostela, který spravuje. Také docent Jan Černocký, který působí na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, která leží jen pár metrů od královopolského pomníku, neosuhlasí s umístěním totalitních symbolů v parku na Božetěchově ulici. Výzvu podepsalo několik místních politiků, dále bývalý senátor Jiří Zlatuška nebo Martin Mejstřík.

Podle historika Pavla Palečka je instalace komunistických symbolů jen pokračováním snahy přivlastnit si význam obětí Rudé armády. Za totality se z pomníku stalo komunistické poutní místo, kde pionýři skládali sliby a kde se konala na výročí tzv. „VŘSR“ propagandistická shromáždění s organizovanou účastí veřejnosti. Podle Palečka by na pomníku neměly být žádné politické symboly.

Výzva www.poctapadlym.cz chce vzdát hold padlým, kteří byli v královopolském parku po válce pohřbeni. Chce se zasadit o to, aby význam jejich oběti již nebyl nadále politicky využíván.

Podpořte prosím tuto myšlenku svým podpisem. Veškeré dokumenty a další informace naleznete na www.poctapadlym.cz.

Několik čísel:

90 let - tolik je nejstarší signatářce Jarmile Doležalové z Brna
22 let - tolik je nejmladšímu podepsanému
30% signatářům je 30 nebo méně let

Mezi podepsanými je:

500 osob z Brna
7 univerzitních profesorů
9 docentů
16 lékařů
5 doktorů práv
přes 100 inženýrů
více jak polovina signatářů má vysokoškolské vzdělání

V Brně-Králově Poli 17. dubna 2009.

www.poctapadlym.cz

Zpět na hlavní stránku