Odpovědi M. Kyseláka na dotazy ČTK Brno z 31. 3. 2009

Kolik lidí stojí za podpisovou iniciativou? Jak myšlenka vznikla?

Prvním impulsem byly zprávy v novinách, ze kterých jsem se dozvěděl o záměru magistrátu umístit na pomník symboly komunistického režimu – srp a kladivo. V Králově Poli jsem se narodil a prožil jsem zde své dětství. Historie pomníku je mi tak dobře známa. Zneužití obětí vojáků, kteří padli při osvobozování města Brna, k propagaci komunismu mi připadá nesprávné a nelidské.

Setkal jsem se se spoustou lidí se stejným názorem. A proto jsem se rozhodl iniciovat výzvu „Ne novým symbolům staré totality“ formou webové stránky www.poctapadlym.cz.

Co je cílem akce?

Cílem akce je rozpoutat diskusi, upozornit na historické nepřesnosti při výkladu symbolu komunismu a rudé armády a především docílit stavu, kdy pomník a jeho okolí budou důstojným místem pro odpočinek padlých vojáků bez totalitních symbolů. Jsem přesvědčen o tom, že si to tito vojáci zaslouží.

Zamýšlíte výsledek předat magistrátu nebo primátorovi? Jakou formou? Kdy?

O stavu výzvy „Ne novým symbolům staré totality“ budu průběžně informovat média a veřejnost. Všem těm, kteří se připojili k výzvě svým podpisem, bude poslána tisková zpráva. Než výzvu předám Magistrátu města Brna, muže pan primátor sledovat stav výzvy na www.poctapadlym.cz.

Komunikovali jste kvůli chystané podobě památníku s městem? Jaká byla odezva?

Magistrát zveřejnil své rozhodnutí na poslední chvíli – ani ne za měsíc má být pomník odhalen – takže je prakticky nemožné se proti tomuto postupu formálně ohradit.

Myslím si, že Magistrát města Brna navíc příliš nezajímá názor ostatních, jinak by musel vzít v úvahu zamítavá stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a Vojenského historického ústavu (vyjádření obou subjektů jsou k dispozici na www.poctapadlym.cz).

Chystáte k pomníku nějakou demonstraci nebo shromáždění? Objevíte se 25. dubna na pietním shromáždění, které u opraveného památníku plánují představitelé radnice?

Velmi si vážím obětí padlých vojáků stejně jako všech obětí komunistické zlovůle. Domnívám se, že zvolená výzva je důstojnou formou protestu.

Zpět na hlavní stránku